Rekurzija in OS

Sklop nalog, kjer pišemo funcije, ki naredijo določena opravila z datotekami na nivoju operacijskega sistema. V nalogah bodo potrebne te funkcije:


Pregled map in datotek

Za preverjanje nalog v imenik/mapo, kjer imate rešitve, skopirajte to datoteko ZIP in jo razširite (nastala bo mapa PythonOsRek s podmapami testX in EURO2012)

1. podnaloga

Sestavi funkcijo vrniMape_IskDat(potDoMape,imeDatoteke), ki vrne po abecedi urejen seznam vseh map, ki vsebujejo dano datoteko. Pri tem pot začni opisovati šele pri mapi potDoMape

  izpisiMape_IskDat('.\\PythonOSRek\\test1', 'drevo.py')
  ['.\\PythonOSRek\\test1', '.\\PythonOSRek\\test1\\PodM\\TraRa']

če potDoMape ne opisuje datoteke, vrni None

Uradna rešitev

import os

def vrniMape_IskDat(potDoMape,imeDatoteke):
  '''vrne po abecedi urejen seznam vseh map, ki vsebujejo dano datoteko.'''
  if not os.path.isdir(potDoMape): # ni te mape
    return None    
  seznamMap_IskDat = [] #shranimo poti do iskane datoteke
  if imeDatoteke in os.listdir(potDoMape): # pogledamo datoteke "na vrhu"
    seznamMap_IskDat.append(potDoMape)
  for datoteka in os.listdir(potDoMape):
    ime = potDoMape + "\\" + datoteka
    if os.path.isdir(ime): # gre za mapo
      vPodmapi = vrniMape_IskDat(ime,imeDatoteke)
      seznamMap_IskDat.extend(vPodmapi)
  return sorted(seznamMap_IskDat)

2. podnaloga

Sestavi funkcijo najvecDatVMapi(potDoMape), ki v izbrani mapi (in njenih podmapah) poišče mapo, ki vsebuje največ datotek (ne podmap). Funkcija naj vrne ime iskane mape (skupaj s potjo) ter število datotek v tej mapi. Če je takih map več, vrni prvo po abecedi (upoštevaj polno ime, skupaj s potjo!)

Uradna rešitev

import os

def najvecDatVMapi(mapa):
  ''' Funkcija vrne ime iskane mape (skupaj s potjo)
  ter število datotek v tej mapi. Če je takih map več, vrne prvo po abecedi (upošteva polno
  ime, skupaj s potjo!)'''
  najvecjaIme = mapa
  #prestejemo datoteke v tej mapi
  steviloDatotek = 0
  for trenDat in os.listdir(mapa):
    if os.path.isfile(mapa + "\\" + trenDat):
      steviloDatotek +=1
  najvecjaVelikost = steviloDatotek
  #mapo z najvec datotek primerjamo z naj mapami v podmapah
  seznamMap = [] # naredimo seznam podmap
  for trenMapa in os.listdir(mapa):
    if os.path.isdir(mapa + "\\" + trenMapa):
      seznamMap.append(trenMapa)
  #rekruzivno pregledamo podmape
  for mape in seznamMap:
    najvecjaImeImenik, najvecjaVelikostImenik = najvecDatVMapi(mapa + "\\" + mape)
    #če ima trenutna mapa enako prejsna ni potrebno narediti nič, ker so že po abecedi!
    if najvecjaVelikostImenik > najvecjaVelikost:
      najvecjaVelikost = najvecjaVelikostImenik
      najvecjaIme = najvecjaImeImenik
  return najvecjaIme, najvecjaVelikost

3. podnaloga

Sestavi funkcijo prestejDatoteke(potDoMape), ki prešteje, koliko je vseh datotek v izbrani mapi. Pri tem naj šteje tudi datoteke v podmapah, map pa naj ne šteje. Če potDomape ne opisuje mape, vrni None

Uradna rešitev

import os

def prestejDatoteke(potDoMape):
  ''' Vrne stevilo datotek v mapi in njenih podmapah.'''
  if not os.path.isdir(potDoMape): # ni te mape
    return None  
  steviloDatotek = 0 #prestejemo datoteke
  for trenDat in os.listdir(potDoMape):
    if os.path.isfile(potDoMape + "\\" + trenDat):
      steviloDatotek += 1
    else: # gre za mapo
      steviloDatotek += prestejDatoteke(potDoMape + "\\" + trenDat)
  return steviloDatotek

4. podnaloga

Sestavi funkcijo vrniDatPy(potDoMape), ki vrne po abecedi urejen seznam (polnih)imen vseh datotek v izbrani mapi in njenih podmapah, ki imajo končnico .py.

Uradna rešitev

import os

def vrniDatPy(potDoMape):
  '''Izpise imena vseh datotek (skupaj s potjo), ki imajo koncnico .py.'''
  if not os.path.isdir(potDoMape): # ni te mape
    return None 
  seznamMap_IskDat = [] #shranimo poti do iskane datoteke
  for datoteka in os.listdir(potDoMape): # pogledamo vse datoteke in datoteke v imenikih
    ime = potDoMape + "\\" + datoteka
    if os.path.isfile(ime): # gre za navadno datoteko
      končnica = os.path.splitext(datoteka)[1]
      if končnica == '.py':
        seznamMap_IskDat.append(ime)
    elif os.path.isdir(ime): # gre za mapo
      vPodmapi = vrniDatPy(ime)
      seznamMap_IskDat.extend(vPodmapi)
  return sorted(seznamMap_IskDat)

Briši ...

1. podnaloga

Sestavi funkcijo izbrisiPrazneMape(potDoMape), ki v izbrani mapi (in njenih podmapah) pobriše vse prazne datoteke (tiste z velikostjo 0) in vse prazne mape (tiste, ki ne vsebujejo nobenih datotek ali podmap). Funkcija naj vrne par, ki ga sestavljata število pobrisanih datotek in število pobrisanih map, oziroma None, če potDoMape ne opisuje imenika Pozor: ko zbrišemo prazno datoteko, se lahko sprazni tudi mapa.

Pred testiranjem vedno skopirajte to datoteko ZIP (staro mapo PythonOsRek pobrišite!) in jo razširite (nastala bo mapa PythonOsRek s podmapami testX in EURO2012)

Uradna rešitev

import os

def izbrisiPrazneMape(potDoMape):
  '''Izbriši vse prazne datoteke in prazne mape'''
  kolikoDat, kolikoMap = 0, 0
  if not os.path.isdir(potDoMape): # ni mapa
    return None
  vseDat = os.listdir(potDoMape)
  for datoteka in vseDat:
    #izbrisemo samo prazne datoteke
    if os.path.isfile(potDoMape + "\\" + datoteka) and os.path.getsize(potDoMape + "\\" + datoteka) == 0:
      os.remove(potDoMape + "\\" + datoteka)
      kolikoDat += 1
    elif os.path.isdir(potDoMape + "\\" + datoteka): #filtriramo mape
      kolDat, kolMap = izbrisiPrazneMape(potDoMape + "\\" + datoteka)
      kolikoDat += kolDat
      kolikoMap += kolMap
  #če je mapa sedaj prazna, jo izbrisemo
  if len(os.listdir(potDoMape)) == 0:
    os.rmdir(potDoMape)
    kolikoMap += 1
  return kolikoDat, kolikoMap

Izpisovanje ...

Naloga nima testnega programa! V Tomu so le zato, da so "na kupu"

Vsaka oddaja bo označena kot pravilna!

1. podnaloga

Izpiši mapo

Sestavi funkcijo izpisiDat_izbMapa(potDoMape), ki izpiše vse datoteke v izbrani mapi in njenih podmapah. Funkcija naj izpisuje samo imena datotek, brez poti. Uporabi izpis z zamikanjem, da bo razvidno, kateri mapi pripada katera datoteka. Vedno najprej izpiši datoteke, potem mape

  a.txt
  tra.py
  bla
   dat.txt
  ble
   blu
    c.dat
   xxx
   yyy
    e.dat

Uradna rešitev


   
    

2. podnaloga

Sestavi funkcijo izpisiDatPy(potDoMape), ki izpiše imena vseh datotek v izbrani mapi in njenih podmapah, ki imajo končnico .py. Izpisuje naj polna imena (skupaj s potjo).

Uradna rešitev


   
  
   

Iskanje

Naloge nimajo testnega programa! V Tomu so le zato, da so "na kupu". Vsaka oddaja bo označena kot pravilna!

Če uporabite datotečni strukturo iz datoteke ZIP, kot je opisana pri nalogi Pregled map in datotek, naj se vaše funkcije obnašajo kot kažejo zgledi!

1. podnaloga

Sestavi funkcijo izpisiDatVelikost(potDoMape, velikost), ki vrne seznam polnih imen datotek v dani mapi in njenih podmapah, katerih velikost je večja ali enaka dani vrednosti.

Uradna rešitev


   
    

2. podnaloga

Sestavi funkcijo izpisiMape_IskDat(potDoMape,imeDatoteke), ki izpiše vse mape, ki vsebujejo dano datoteko.

   >>> izpisiMape_IskDat('.\\PythonOSrek', 'drevo.py')
   .\PythonOSrek\test1\drevo.py
   .\PythonOSrek\test1\podM\TraRa\drevo.py
   .\PythonOSrek\test1a\drevo.py
   .\PythonOSrek\test1a\podM\TraRa\drevo.py
   >>>

Uradna rešitev


   
    

3. podnaloga

Sestavi funkcijo najvecDatVMapi(potDoMape), ki v izbrani mapi (in njenih podmapah) poišče mapo, ki vsebuje največ datotek (štejemo samo datoteke v mapi, ne tudi v podmapah, saj je drugače naloga nesmiselna). Funkcija naj vrne ime iskane mape (skupaj s potjo) ter število datotek v tej mapi.

 >>> najvecDatVMapi('.\\PythonOSrek')
 ('.\\PythonOSrek\\test1', 7)
 >>>

Uradna rešitev


   
    

4. podnaloga

Poišči najnovejšo datoteko

Sestavi funkcijo poisciSezZadSprmDat(potDoMape), ki v izbrani mapi (in njenih podmapah) poišče datoteke, ki so bile zadnje spremenjene. Funkcija naj vrne seznam imen teh datotek (skupaj s potjo).

  >>> poisciSezZadSprmDat('.\\PythonOSrek')
  ['.\\PythonOSrek\\EURO2012\\euro database.py']
  >>>

Uradna rešitev


   
    

5. podnaloga

Poišči najnovejšo datoteko

Sestavi funkcijo poisciZadSprmDat(potDoMape), ki v izbrani mapi (in njenih podmapah) poišče datoteko, ki so bile zadnja spremenjena. Funkcija naj vrne po abecedi najmanjše ime izmed teh datotek (skupaj s potjo).

  >>> poisciZadSprmDat('.\\PythonOSrek')
  '.\\PythonOSrek\\EURO2012\\euro database.py'
  >>>

Uradna rešitev


   
    

6. podnaloga

Poišči največjo datoteko

Sestavi funkcijo najvecjaDat(potDoMape), ki v izbrani mapi (in njenih podmapah) poišče največjo datoteko. Funkcija naj vrne par, ki ga sestavljata po abecedi zandje ime take datoteke (skupaj s potjo) in velikost

  >>> najvecjaDat('.\\PythonOSrek')
  ('.\\PythonOSrek\\test1\\Tips.PNG', 94535)
  >>>

Uradna rešitev